Terma & Syarat

1. SIAPA KAMI

Kami adalah RAYYAN SALSABILA ENTERPRISE, perniagaan kami beralamat di No. 10 Jalan Putra 3, Taman Putra Kajang, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia, diniagakan sebagai www.rayhanahmadu.com (“RAYHANAH”).

1.1 RAYHANAH adalah jenama didaftarkan oleh RAYYAN SALSABILA ENTERPRISE

1.2 Terma dan syarat ini adalah hak cipta harta intelek kami. Sebarang penggunaan oleh pihak ketiga, walaupun sebahagian dari Terma dan Syarat ini, untuk tujuan komersial untuk menawarkan barangan dan / atau adalah tidak dibenarkan. Pelanggaran hak ini mungkin tertakluk kepada tindakan undang-undang.

1.3 Sekiranya wujud percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia untuk terma dan syarat ini , versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

 

2. DEFINISI

Di dalam terma dan syarat ini:

 1. Akaun” bermaksud Akaun RAYHANAH yang anda perlu daftarkan di Laman Web ini jika anda ingin menghantar Pesanan di Laman Web;
 2. Hari Bekerja” bermaksud hari bekerja biasa di Malaysia dari Isnin hingga Jumaat, 8:00 pagi -17:00 petang ;
 3. Belum selesai” bermaksud kami telah menerima pesanan anda tetapi belum menerima bukti pembayaran ;
 4. “Pemprosesan” bermaksud kami telah menerima bayaran anda dan Pesanan anda akan dihantar melalui kurier kepada anda secepat mungkin ;
 5. Selesai” bermaksud kami telah menghantar pesanan anda melalui kurier
 6. Pelanggan” bermaksud mana-mana individu yang membuat Pesanan di Laman ini;
 7. Pesanan” bermaksud Pesanan yang dibuat oleh anda kepada Laman Web untuk membeli Produk kami;
 8. Kontrak” bermaksud Pesanan sesuatu Produk atau Produk-Produk selaras dengan Terma dan Syarat yang kami terima mengikut fasal 6.2 di bawah;
 9. “Anda” bermaksud Pelanggan yang membuat Pesanan
 10. Rujukan kepada “Fasal” adalah fasal Terma dan Syarat ini;
 11. Tajuk Halaman adalah sebagai memudahkan rujukan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran atau pembentukan Terma dan Syarat ini;
 12. Perkataan yang merujuk kepada satu hendaklah termasuk banyak dan sebaliknya. Perkataan yang merujuk kepada jantina hendaklah termasuk semua jantina dan rujukan kepada orang hendaklah termasuk individu, syarikat, perbadanan, firma atau perkongsian;
 13. Rujukan kepada “termasuk” atau perkataan seumpamanya hendaklah bermaksud tanpa had.

 

3. KELAYAKAN

Untuk membuat Pesanan dengan RAYHANAH anda mestilah berumur melebihi lapan belas (18) tahun. Jika anda di bawah lapan belas tahun (18), anda boleh membuat Pesanan dengan RAYHANAH dengan hanya penglibatan ibu bapa atau penjaga.

 

4. LARANGAN

Anda tidak harus menyalahgunakan Laman ini. Anda tidak boleh melakukan atau menggalakkan suatu kesalahan jenayah, menghantar atau mengedarkan virus tidak terhad kepada Trojan horse, worm, logic bomb atau menghantar apa-apa bahan lain di Laman untuk niat jahat, teknologi berbahaya, menghilangkan keyakinan atau dalam apa-apa cara menyakitkan hati atau lucah; menggodam mana-mana aspek Perkhidmatan; merosakkan data; menyebabkan kegusaran kepada orang lain; melanggar undang-undang hak mana-mana orang lain; menghantar iklan atau bahan promosi yang tidak berkaitan; atau cuba untuk menjejaskan prestasi atau fungsi mana-mana kemudahan komputer atau akses di seluruh laman web ini. Apa-apa pelanggaran peruntukan ini akan menjadi suatu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya pelanggaran itu berlaku, RAYHANAH akan melaporkan pelanggaran itu kepada pihak berkuasa undang-undang yang berkaitan dan tindakan undang-undang yang sewajarnya akan diambil .

 

5. SELURUH PERJANJIAN

5.1 Terma dan Syarat ini adalah terpakai bagi semua Pesanan yang dibuat atau akan dibuat oleh kami bagi penjualan dan pembekalan Produk. Terma dan Syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan RAYHANAH dan mengatasi mana-mana dan semua perjanjian terdahulu antara anda dan kami.

5.2 Anda mengakui bahawa, dengan terlibat di dalam Kontrak ini, baik anda dan juga kami telah bergantung pada mana-mana perwakilan, aku janji atau janji yang diberikan oleh pihak yang lain atau  yang tersirat daripada apa-apa yang dikatakan atau bertulis antara anda dan kami sebelum Terma dan Syarat, kecuali dinyatakan secara nyata di dalam Terma dan Syarat ini.

 

6. SYARAT JUALAN

6.1 Pendaftaran

(a) Untuk membuat Pesanan, anda perlu berdaftar dengan kami dengan mencipta Akaun di Laman ini. Anda hanya perlu mengemukakan kepada kami maklumat yang tepat dan benar. Anda juga perlu memastikan maklumat anda adalah terkini dengan memaklumkan pihak kami tentang sebarang perubahan, dengan menggunakan bahagian yang berkenaan pada Laman Web ini.

(b) Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman Web ini dengan mewujudkan banyak akaun pengguna berlainan.

6.2 Pembentukan Kontrak

(a) Maklumat yang dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini dan butir-butir yang terkandung di Laman ini tidak bermaksud sebagai satu tawaran untuk jualan tetapi lebih kepada sesuatu jemputan. Tiada Kontrak dengan mana-mana Produk berkenaan yang wujud antara anda dan kami sehinggalah kami telah menghantar Produk ke alamat anda.

(b) Untuk menbuat Pesanan, anda dikehendaki untuk mengikuti proses membeli-belah dalam talian di Laman ini. Selepas ini anda akan menerima Pengesahan Pesanan yang akan bertindak sebagai perakuan ke atas Pesanan anda.

(c) Suatu Pesanan hanya dikira sebagai diterima/berjaya oleh kami apabila Pesanan anda telah dihantar kepada alamat yang diberikan oleh anda.

(d) Suatu Perjanjian hanya akan terikat kepada Produk yang dihantar kepada anda. Sekiranya Pesanan anda melebihi dari satu Produk, Produk-Produk tersebut mungkin akan dihantar kepada anda secara berasingan dalam masa yang berlainan.

6.2 Harga dan Pembayaran

Walaupun kami memberi usaha yang terbaik bagi memastikan bahawa semua butiran, penerangan dan harga yang terpapar di Laman Web ini tepat, tetapi mungkin terdapat keadaan di mana kesilapan mungkin berlaku. Jika kami mendapati terdapat kesilapan harga untuk mana-mana Produk yang telah anda pesan, kami akan memaklumkan kepada anda secepat mungkin dan memberikan anda pilihan untuk mengesahkan semula Pesanan anda pada harga yang betul ataupun membatalkan Pesanan tersebut. Jika kami tidak dapat menghubungi anda kami akan membatalkan Pesanan tersebut. Jika anda membatalkan Pesanan anda sebelum kami membuat penghantaran kepada anda, dan anda telah membayar untuk Pesanan anda, anda akan menerima bayaran balik sepenuhnya.

(a) Kos penghantaran tambahan akan akan dicaj sekiranya berperlukan; dan caj tambahan berkenaan akan dipaparkan dengan jelas dan disertakan di dalam ‘Jumlah Keseluruhan’.

(b) Kami tidak bertanggungjawab untuk memenuhi Pesanan anda jika harga yang disenaraikan di laman web ini adalah tidak betul (walaupun selepas Pesanan anda telah diterima oleh kami).

(c) Anda boleh membuat bayaran dengan menggunakan mana-mana rakan kongsi pembayaran kami seperti yang disenaraikan di Laman Web. Anda juga boleh membuat bayaran untuk semua atau sebahagian dari harga Pesanan anda dengan menggunakan kupon promosi.

(d) Kupon promosi mesti digunakan di atas talian pada Laman checkout sahaja. Pemberian baucer fizikal kepada kakitangan RAYHANAH tidak akan diterima .

(E) Untuk mengurangkan risiko capaian yang tidak dibenarkan, kami encrypt kad data anda. Setelah kami menerima Pesanan anda, kami akan meminta kebenaran awal pada kad anda untuk memastikan terdapat wang yang mencukupi untuk melengkapkan transaksi. Pesanan tidak akan disahkan sehingga kebenaran awal ini telah selesai diperiksa. Kad anda akan didebitkan sebaik sahaja kami menerima Pengesahan Pesanan. Kad adalah tertakluk kepada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Sekiranya kami tidak menerima kebenaran yang diperlukan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau tiada penghantaran.

(f) Semasa pembayaran dilakukan, dengan mengklik butang “Place Order” anda telah mengesahkan bahawa kad itu adalah milik anda atau anda adalah pemegang sah kad e-hadiah atau baucar promosi, dan mempunyai wang atau kemudahan kredit yang mencukupi untuk menampung kos Produk.

6.4 Kesilapan dalam Pesanan

Jika anda mendapati bahawa anda telah membuat kesilapan dengan Pesanan anda selepas anda telah menghantarkannya kepada Laman web ini, sila hubungi admin@rayhanahmadu.com dengan segera. Kami akan cuba yang terbaik untuk memproses permintaan anda.

6.5 Penolakan Pesanan

Kami mempunyai hak untuk menarik balik mana-mana Produk dari laman ini pada bila-bila masa dan/atau menghapuskan atau mengubah apa-apa bahan atau kandungan di Laman ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk sentiasa memproses semua Pesanan anda tetapi mungkin terdapat keadaan terpencil di mana, kami mungkin perlu menolak untuk memproses sesuatu Pesanan setelah kami telah membuat Pengesahan Pesanan anda, yang mana kami berhak pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami.

Jika kami membatalkan Pesanan anda dan sekiranya anda telah membuat pembayaran bagi Pesanan anda, jumlah bayaran tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada anda.

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga yang berlaku disebabkan oleh penarikan  sebarang Produk  dari Laman ini, samada ia telah dijual atau tidak, mengeluarkan atau menyunting mana-mana bahan-bahan atau kandungan di Laman ini atau kerana keengganan untuk memproses atau menerima Pesanan.

 

7. PENGHANTARAN

7.1 Kami berhasrat untuk menghantar Produk kepada anda ke tempat penghantaran yang telah diminta oleh anda seperti di dalam Pesanan anda dan masa penghantaran yang telah dinyatakan oleh kami semasa anda checkout pesanan anda (seperti yang dikemas kini dalam Order Review).

7.2 Kami akan memaklumkan kepada anda jika kami menjangkakan kami tidak dapat memenuhi anggaran tarikh penghantaran, akan tetapi, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan, liabiliti, kos, kerosakan, caj-caj atau perbelanjaan yang timbul disebabkan penghantaran yang lambat.

7.3 Semasa penghantaran Produk, anda mungkin dikehendaki untuk menandatangani  penghantaran tersebut. Anda boleh menghubungi Pasukan Khidmat Pelanggan RAYHANAH kami di 603-87412319 atau admin@rayhanahmadu.com jika berlaku sebarang kesilapan, kecacatan atau kerosakan. Anda seharusnya boleh untuk menyediakan dokumen-dokumen yang dihantar bersama Produk, atas permintaan kami.

7.4 Sila ambil maklum bahawa kami mungkin tidak mampu menghantar ke beberapa lokasi, di mana kami akan memaklumkan kepada anda dengan menggunakan butiran maklumat anda telah berikan kepada kami ketika anda membuat Pesanan anda dan akan mengatur pembatalan Pesanan atau memberi alamat penghantaran alternatif kepada kami.

7.5 Kami menggunakan pembungkusan yang standard.

7.6 Semua risiko ke atas Produk akan diserahkan kepada anda semasa penghantaran, kecuali bahawa, penghantaran ditangguhkan disebabkan oleh pelanggaran tanggungjawab dari anda yang tertakluk di bawah Kontrak (sebagai contohnya lihat 7.8 di bawah), risiko tersebut akan melebihi tarikh penghantaran  yang disebabkan oleh pelanggaran tanggungjawab anda. Semasa risiko tersebut diserahkan kepada anda, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kemusnahan Produk. Mana-mana pelanggaran tanggungjawab oleh anda, mungkin memberi kesan kepada keupayaan anda untuk membeli-belah di RAYHANAH pada masa hadapan.

7.7 Sekiranya anda tidak mampu untuk menerima penghantaran atau pungutan yang dibuat, kami akan  meninggalkan kad kepada anda untuk arahan sama ada untuk proses penghantaran semula atau memungut dari penghantar.

7.8 Jika penghantaran atau pungutan terlewat berlaku di atas alasan yang tidak munasabah anda  atau anda tidak (dalam masa satu minggu percubaan pertama kami menghantar Produk kepada anda)menerima penghantaran, kami mungkin (tanpa menjejaskan apa-apa hak atau penyelesaian lain dari kami), melakukan salah satu atau kedua-dua daripada yang berikut:

(a) Mengecaj anda apa-apa yuran dan kos lain yang munasabah yang ditanggung oleh kami; atau

(b) Tidak lagi menyediakan Produk untuk dihantar atau dipungut dan memaklumkan anda bahawa kami akan membatalkan kontrak berkenaan dengan segera, di mana kami akan membayar balik kepada anda atau syarikat kad kredit atau kad debit anda berkenaan dengan mana-mana wang yang telah dibayar kepada kami di bawah Kontrak setelah ditolak caj pentadbiran yang munasabah (termasuk kos cubaan penghantaran dan memulang kembali Produk, dan mana-mana yuran penyimpanan sebagaimana yang diperuntukkan dalam fasal 7.8 (a) di atas) .

Anda mengakui bahawa Produk-Produk adalah standard dan mungkin tidak memenuhi keperluan tertentu yang anda mungkin inginkan.

 

8. PEMBATALAN OLEH PELANGGAN ( PRODUK BUKAN ROSAK )

Jika anda ingin membatalkan Pesanan anda sila hubungi Pasukan Khidmat Pelanggan RAYHANAH kami pada No 03-20356622. Caj pembatalan adalah tidak terpakai. Setelah Pesanan telah dihantar, ia tidak boleh dibatalkan dan item mesti dikembalikan kepada syarikat mengikut garis panduan yang disediakan oleh Pasukan Khidmat Pelanggan (Sila hubungi nombor yang dinyatakan di atas atau merujuk kepada slip pulangan anda yang disediakan di dalam bungkusan).

 

9. DASAR PULANGAN DAN PEMULANGAN WANG

9.1 Jika anda tidak berpuas hati dengan pembelian anda, anda boleh mengembalikan produk tersebut kepada kami dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan. Produk hendaklah tidak digunakan, tag Produk tidak diganggu, dan produk itu hendaklah dalam pembungkusan jenama asal (jika berkenaan). Dasar ini boleh digunakan hanya untuk produk-produk yang tidak termasuk di bawah senarai jenama/item tidak boleh dikembalikan yang dipapar di Laman Web kami.

9.2 Semua item perlu diterima oleh RAYHANAH bagi membolehkan pelanggan layak menerima bayaran balik atau penggantian. Anda hendaklah memastikan bahawa produk dihantar kepada kami dalam keadaan yang sama seperti ketika diterima oleh anda dan dibungkus dengan betul. Sekiranya item dikembalikan kepada kami dalam keadaan yang tidak sesuai, kami berhak untuk tidak menerima pulangan dan menghantar produk itu kembali kepada anda .

9.3 Kami menyediakan perkhidmatan penghantaran kembali prabayar untuk memastikan anda menikmati pengalaman membeli-belah dalam talian yang terbaik. Sila rujuk label penghantaran prabayar di dalam bungkusan yang dihantar kepada anda . Jika anda dapati tiada label penghantaran prabayar di dalam penghantaran, sila hubungi Pasukan Khidmat Pelanggan RAYHANAH kami di 603-8741 2319. Untuk maklumat lanjut sila rujuk FAQ (https://rayhanahmadu.com/soalan-lazim/)

9.4 Anda boleh memulangkan item tersebut melalui pejabat pos yang terdekat. Kami tidak melayan pengembalian secara terus.

9.5 Produk yang dipulangkan bersama slip pemulangan biasanya akan sampai dan diterima oleh gudang kami dalam tempoh lima (5) hari selepas drop-off di kaunter pejabat pos. Kami akan membayar balik melalui simpanan kredit yang anda boleh gunakan untuk pembelian seterusnya. Sekiranya anda memilih untuk dibayar semula dengan cara yang berbeza sila hubungi Pasukan Khidmat Pelanggan RAYHANAH kami di 603-87412319 atau admin@rayhanahmadu.com dan kami akan cuba yang terbaik untuk membantu anda.

 

10. PRODUK ROSAK

10.1 Semua keterangan produk, maklumat dan bahan-bahan yang dipaparkan di Laman Web ini adalah ‘sepertimana’ dan tanpa jaminan yang nyata, tersirat atau sebaliknya yang timbul .

10.2 Imej produk seperti yang dilihat di Laman Web ini mungkin sedikit berbeza daripada produk sebenar yang anda terima.

10.3 Jika item yang anda terima rosak, sila hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami dan berikan Nombor pesanan anda, nama dan alamat anda, butiran produk dan alasan pemulangan, dan nyatakan samaada anda memerlukan bayaran balik atau gantian.

10.4 Setelah menerima semula Produk, kami akan memeriksa produk tersebut dan kami akan memberi nasihat mengenai status penggantian atau bayaran balik (jika ada) melalui e-mel secepat yang mungkin.

10.5 RAYHANAH mengikut budi bicaranya boleh menolak untuk memproses penggantian/pertukaran walaubagaimanapun boleh menawarkan bayaran balik sebagai penyelesaian tertakluk kepada fasal 9 .

10.6 Sekiranya Produk yang dikembalikan tidak rosak, kami boleh mengikut budi bicara kami, membuat keputusan untuk tidak membaiki, mengganti atau membayar balik Produk tersebut kepada anda dan/atau kami mungkin memerlukan anda untuk membayar semula kos pengangkutan dan kos perkhidmatan yang munasabah pada yuran standard semasa kami dan kos dan caj ini akan dicaj kepada kad kredit atau kad debit, atau butir-butir pembayaran yang anda telah berikan kepada kami semasa anda membuat Pesanan anda, dan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang akibat kerugian, liabiliti, kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan.

 

11. KUPON

11.1 Anda boleh menggunakan kupon promosi semasa membuat pembayaran untuk Produk di Laman Web ini. Maklumat lanjut untuk kupon promosi disenaraikan di bawah.

11.2 Kupon promosi mesti dimasukkan di laman checkout talian sahaja. Pemberian baucar secara fizikal kepada kakitangan RAYHANAH/pegawai penghantaran tidak akan diterima .

11.3 Sekiranya berlaku penipuan, percubaan penipuan atau sekiranya disyaki terlibat dalam aktiviti menyalahi undang-undang lain yang berkaitan dengan pembelian kupon promosi atau penebusan kupon yang di Laman Web ini, kami berhak untuk menutup akaun anda dan/atau menuntut cara pembayaran yang lain.

11.4 Kami tidak menanggung sebarang liabiliti bagi kehilangan, kecurian atau kesahihan kupon promosi.

11.6 Dalam kes-kes terpencil, RAYHANAH boleh mengikut budi bicara mutlaknya menamatkan atau membatalkan mana-mana baucar yang dikeluarkan sebelum ini dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang timbul daripadanya.

11.7 Syarat-syarat bagi penebusan kupon promosi:

Dari masa ke semasa, kami akan mengedarkan kupon promosi yang hanya boleh digunakan di Laman Web ini, di mana kami akan menghantar kepada anda sama ada melalui e-mel atau pos:

(a) kupon promosi adalah sah untuk tempoh yang dinyatakan pada kupon dan hanya boleh ditebus sekali sahaja dan tidak boleh digunakan bersama-sama dengan kupon promosi yang lain.

(b) Anda boleh menebus hanya SATU kupon setiap pesanan. RAYHANAH berhak untuk membatalkan mana-mana Pesanan berikutnya yang dibuat oleh anda sekiranya anda menggunakan baucar kempen promosi yang sama.

(c) Jika anda membuat Pesanan bagi Produk yang nilainya kurang daripada nilai kupon promosi, tiada bayaran balik atau baki kredit akan dikembalikan kepada anda.

(d) Kredit kupon promosi tidak mempunyai faedah dan tidak mempunyai nilai tunai.

(e) Jika kredit kupon promosi tidak mencukupi untuk Pesanan yang anda ingin buat , anda boleh menjelaskan bakinya menggunakan salah satu kaedah pembayaran.

 

12. PENAFIAN LIABILITI

12.1 Kandungan yang dipaparkan di Laman Web ini disediakan tanpa apa-apa jaminan, syarat atau waranti ketepatannya. Melainkan dinyatakan sebaliknya dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, RAYHANAH dan pembekal, pembekal kandungan dan pengiklan dengan ini dikecualikan semua syarat, jaminan dan syarat-syarat tersirat lain di sebalik statut, undang-undang biasa atau undang-undang ekuiti dan tidak bertanggungjawab bagi apa jua kerugian, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa ganti rugi secara langsung, tidak langsung, khas, turutan, punitif atau bersampingan dengan, atau ganti rugi bagi kehilangan penggunaan, keuntungan, data atau tidak ketara lain, kerosakan kepada nama baik atau reputasi, atau kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, pencapaian atau kegagalan Laman Web ini dan apa-apa bahan yang disiarkan di atasnya, tidak kira sama ada kerosakan itu boleh diramal atau timbul dalam kontrak, tort, ekuiti, pengembalian, oleh statut, pada undang-undang biasa atau sebaliknya.

12.2 Tiada di dalam Terma dan Syarat ini mengecualikan atau menghadkan Liabiliti RAYHANAH untuk kematian atau kecederaan diri yang berpunca daripada kecuaian, salah nyata penipuan, dan gambaran salah tentang perkara asas atau apa-apa liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang.

 

13. INDEMNITI

Anda bersetuju untuk menanggung kerugian, mempertahankan, memegang RAYHANAH yang tidak berbahaya, pengarahnya, pegawai, pekerja, perunding , ejen, dan sekutu, dari mana-mana dan semua tuntutan pihak ketiga, liabiliti , ganti rugi dan / atau kos (termasuk tetapi tidak terhad kepada, yuran guaman) yang timbul daripada penggunaan laman web ini atau pelanggaran Terma dan Syarat ini.

 

14. JAMINAN DAN ADUAN PENGURUSAN

14.1 RAYHANAH akan melaksanakan tanggungjawabnya di bawah Terma dan Syarat ini dengan kemahiran dan cara yang munasabah .

14.2 Kami meletakkan nilai yang tinggi terhadap kepuasan Pelanggan kami. Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila menggunakan maklumat hubungan yang diberikan dalam fasal 6.4 dari Terma dan Syarat ini. Kami akan cuba untuk menyelesaikan masalah anda secepat mungkin dan akan menghubungi anda apabila menerima sebarang pertanyaan atau aduan yang berkaitan. Dalam kes-kes jaminan, pengilang seringkali terlibat , dan oleh itu ia mungkin mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan apa-apa pertanyaan atau aduan.

14.3 Sekiranya terdapat aduan, ia adalah membantu jika anda boleh menggambarkan objek aduan anda seberapa tepat yang mungkin dan, jika berkenaan , menghantar salinan Pesanan atau sekurang-kurangnya nombor Pesanan yang kami tetapkan semasa anda membuat Pengesahan Pesanan. Dalam kes-kes terpencil, e-mel anda boleh termasuk ke dalam penapis spam kami atau tidak sampai kepada kami, atau maklumbalas yang kami hantar kepada anda mungkin tidak  sampai kepada anda . Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklum balas daripada kami dalam tempoh lima (5) Hari Bekerja, sila buat pertanyaan lanjut.

 

15. PERLINDUNGAN DATA PERSENDIRIAN

Sila lihat Dasar Privasi kami, yang terbentuk sebahagian daripada Terma dan Syarat ini.

 

16. KEADAAN DI LUAR KAWALAN KAMI ( FORCE MAJEURE )

16.1 Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa pelanggaran, halangan atau kelewatan dalam perlaksanaan Kontrak yang dikaitkan dengan apa-apa sebab di luar kawalan kami, termasuk tidak terhad kepada:

(a) Tunjuk perasaan, mogok atau tindakan industri yang lain

(b) kekecohan awam, rusuhan, serangan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, peperangan (sama ada diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persediaan untuk peperangan.

(c) Kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, tanah runtuh, wabak atau bencana alam yang lain.

(d) Ketidakkebolehan penggunaan kereta api, perkapalan, kapal terbang, pengangkutan motor atau lain-lain cara pengangkutan awam atau swasta.

(e) Kemustahilan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta

(f) Perbuatan-perbuatan, perintah, undang-undang, peraturan atau sekatan mana-mana kerajaan, perkapalan, mogok pengangkutan berkaitan pos atau lain-lain, kegagalan atau kemalangan.

16.2 Dalam keadaan di bahawa peristiwa Force Majeure berlangsung selama lebih daripada satu minggu, sama ada anda atau kami boleh menamatkan kontrak dengan serta-merta melalui notis bertulis tanpa sebarang Liabiliti selain daripada bayaran balik Produk yang telah dibayar oleh anda dan tidak dihantar.

16.3 Jika kami telah mempunyai Kontrak untuk menyediakan Produk yang serupa atau sama kepada lebih daripada satu Pelanggan dan dihalang daripada memenuhi sepenuhnya tanggungjawab kami kepada anda oleh sebab peristiwa Force Majeure, kami boleh membuat keputusan mengikut budi bicara mutlak kami Kontrak yang mana yang akan dilaksanakan dan sehingga sejauh mana perlaksanaan tersebut.

16.4 Kami berhak mengikut budi bicara mutlak kami untuk mengguna pakai cara penyelesaian kami dalam memenuhi tanggungjawab kami di bawah Kontrak walaupun di dalam keadaan Force Majeure.

 

17. NOTIS

Apa-apa notis di bawah Kontrak hendaklah diberikan secara bertulis sama ada melalui surat atau e-mel kepada pihak yang berkenaan di alamat atau e-mel ke alamat terakhir yang diketahui.

(a) Notis yang diberikan melalui pos hendaklah disifatkan telah sampai dalam dua (2) Hari Bekerja setelah dipos kepada penerima beralamat di dalam Malaysia.

(b) Apa-apa notis yang diberikan melalui e-mel hendaklah disifatkan telah sampai dalam tempoh dua (2) Hari Bekerja dari tarikh e-mel dihantar .

Dalam membuktikan perkhidmatan tersebut, adalah mencukupi dengan dibuktikan dengan surat atau e-mel telah dialamatkan dan, dihantar sebagai prabayar atau catatan surat hantar atau penghantaran atau laporan penghantaran yang diterima mengikut mana-mana yang berkenaan.

 

18. HAK HARTA INTELEKTUAL

18.1 Semua isi kandungan yang termasuk atau disediakan melalui Laman Web kami, seperti teks, grafik, logo, butang ikon, imej, klip audio, muat turun digital, tajuk kempen dan kompilasi data adalah hakmilik RAYHANAH atau pembekal kandungan dan dilindungi oleh hak cipta undang-undang dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak-hak tersebut adalah terpelihara untuk RAYHANAH dan pemberi lesennya. Anda boleh menyimpan, mencetak dan memaparkan kandungan yang dibekalkan hanya untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda tidak dibenarkan untuk menerbitkan, memanipulasi , mengedar atau sebaliknya mengeluarkan semula, dalam apa-apa format , mana-mana kandungan atau salinan kandungan yang dibekalkan kepada anda atau yang terdapat pada laman web ini juga tidak boleh menggunakan mana-mana kandungan itu berkaitan dengan mana-mana perniagaan atau komersial perusahaan.

18.2 Di samping itu, grafik, logo, tajuk halaman, butang ikon, skrip, dan nama perkhidmatan yang termasuk atau tersedia di dalam Laman Web ini adalah tanda dagangan RAYHANAH di Malaysia dan negara-negara lain. Tanda dagangan RAYHANAH tidak boleh digunakan  dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang tidak diberikan oleh RAYHANAH, dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam apa-apa cara yang memperkecilkan atau mencemarkan RAYHANAH . Semua tanda dagangan lain yang tidak dimiliki oleh RAYHANAH yang muncul di laman web ini adalah hak milik pemilik masing-masing.

18.3 Status kami (dan mana-mana penyumbang dikenal pasti) sebagai pengarang kandungan di laman web kami sentiasa haruslah diakui.

18.4 Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian kandungan di dalam laman web kami untuk tujuan komersial tanpa mendapat lesen untuk berbuat demikian dari kami atau pemberi lesen. Sekiranya RAYHANAH menyedari apa-apa pelanggaran hak harta intelek, kami tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang yang berkaitan.

18.5 Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian laman kami dengan melanggar Terma dan Syarat ini, hak anda untuk menggunakan Laman Web kami akan dihentikan dengan serta-merta dan anda mesti, atas pilihan kami, memulangkan atau memusnahkan mana-mana salinan bahan-bahan yang telah dibuat. Anda tidak boleh mengubah suai, menterjemah, kejuruteraan berbalik, menyusun, membuka atau mencipta karya terbitan berdasarkan mana-mana perisian atau dokumentasi yang dibekalkan oleh RAYHANAH atau pemberi lesennya.

 

19. PAUTAN KE LAMAN WEB

19.1 Anda boleh membuat pautan ke halaman utama kami, dengan syarat anda berbuat demikian dalam cara yang betul dan ia tidak seharusnya merosakkan reputasi kami atau mengambil kesempatan daripada itu, tetapi anda tidak perlu mewujudkan pautan dalam apa-apa cara untuk mencadangkan apa-apa bentuk kesatuan, kelulusan atau menyokong bagi pihak yang mana tidak wujud.

19.2 Anda tidak boleh mewujudkan pautan dari mana-mana Laman Web yang tidak dimiliki oleh anda.

19.3 Laman Web ini tidak boleh dirangka di Laman Web lain dan anda juga tidak boleh membuat pautan untuk mana-mana bahagian laman ini selain halaman utama. Kami mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran pautan tanpa notis.

 

20. PENGECUALIAN

Tiada kegagalan atau kelewatan dari kami atau anda dalam menjalankan apa-apa hak di bawah Terma dan Syarat ini atau Kontrak boleh bertindak sebagai pengecualian kepada hak atau meliputi atau menyentuh apa-apa perkara lain atau menjejaskan mana-mana hak yang berikutnya atau penyelesaian yang berkenaan atau dengan apa-apa cara mengubahsuai atau mengurangkan hak-hak kami atau anda di bawah Terma dan Syarat ini atau Kontrak .

 

21. KELANGSUNGAN

Jika mana-mana fasal dalam Terma dan Syarat ini atau Kontrak boleh menjadi atau akan diisytiharkan oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, seperti tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah tidak sama sekali menjejaskan mana-mana klausa lain atau sebahagian daripada mana-mana klausa, semua yang lain  hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya, selagi Terma dan Syarat atau Kontrak ini boleh diteruskan dengan berkesan tanpa kuat kuasa yang tidak dijangka.

 

22. TUGASAN

Anda tidak boleh menyerahkan hak, memindah, menggantikan dan mengecaj, sub-kontrak, membuat penyerahan kuasa atau melakukan cara lain kepada Terma dan Syarat atau Kontrak ini atau semua hak atau tanggungjawab anda di bawah Terma dan Syarat atau Kontrak ini.

 

23. HUBUNGAN

Tiada di dalam Terma dan Syarat atau Kontrak ini akan mewujudkan atau dianggap mewujudkan perkongsian, agensi atau hubungan majikan dan pekerja di antara anda dan kami.

 

24. HAK PIHAK KETIGA

Tiada ada seseorang pun yang tidak terlibat di dalam Terma dan Syarat atau Kontrak ini  boleh meminta apa-apa hak atau berhak mendapat faedah dari mana-mana terma walaupun orang itu telah bergantung kepada mana-mana terma atau membayangkan kepada mana-mana pihak tentang Terma dan Syarat atau Kontrak ini telah persetujui oleh pihak berkaitan.

 

25. MENGAWAL UNDANG-UNDANG

Terma dan Syarat dan Kontrak (dan semua tanggungjawab bukan kontrak yang timbul daripada atau berkaitan kepada mereka) akan dikawal dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Kedua-dua kami dan anda dengan ini menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusif kepada mahkamah Malaysia. Semua urusan, surat-menyurat dan hubungan dengan kami hendaklah dibuat atau dijalankan dalam bahasa Inggeris.

 

26. PERUBAHAN

Kami berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Semua pindaan kepada Terma dan Syarat ini akan disiarkan dalam talian. Walau bagaimanapun, penggunaan berterusan Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan Terma-terma dan Syarat-syarat baru .

Apabila anda membuat Pesanan dari Laman Web ini, anda telah bersetuju bahawa apabila anda berbuat demikian anda adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini pada tarikh anda mengemukakan Pesanan anda. Anda bertanggungjawab untuk menyemak Terma dan Syarat terkini setiap kali anda membuat Pesanan anda.